Trygghetsrådet – TRS

Varumärkesutveckling - trs

Arbetslivskraft!

”Med stor lyhördhet och ett nära engagemang – i människors, organisationers och våra branschers behov och villkor – främjar vi delaktighet och stärker jobbsökare, medarbetare och arbetsgivare i utvecklingen för ett mer livskraftigt och hållbart arbetsliv. Tillsammans tar vi ansvar för en tryggare omställning!”

Så lyder det varumärkeslöfte vi tog fram för och tillsammans med TRS, ett av cirka femton trygghetsråd i Sverige, som har till uppgift att underlätta omställningar i arbetslivet, både för individer och organisationer.

Tillsammans med resonemang kring positionering, målgrupper, kommunikationsmål, vision och ledstjärnor utgjorde löftet grunden för utvecklingen av kreativt koncept och kommunikationsstrategi. Arbetet med varumärkesplattformen och kommunikationsstrategin genomfördes tillsammans med representanter för olika delar av verksamheten. Kommunikationsstrategin agerar grund för utveckling av specifika kommunikationsplaner som kommunikatörerna på TRS själva tar hand om.

Förändringarna på omställningsmarknaden gör att i stort sett alla omställningsorganisationer upplevs erbjuda samma saker. Och många både arbetsgivare och anställda vet inte vilket stöd de kan få. Syftet med varumärkesutvecklingsarbetet var att definiera TRS identitet och erbjudande för att ta en tydligare position. Det övergripande och långsiktiga målet är att öka både kännedom och kunskap om TRS – varför, vad och hur – hos relevanta målgrupper.

”Vi tog hjälp av Kroon & Nordlinder för att ta fram en varumärkesplattform för Trygghetsrådet TRS.  Getas och Martins arbetsformer och effektivitet passade vår organisation så bra – vi gjorde jobbet tillsammans med delaktighet, lyhördhet och engagemang. Resultatet är en varumärkesplattform som är konkret med verktyg vi kan använda i det dagliga arbetet – de hjälpte oss att hitta, inte hitta på!”

-Helena Sundqvist Laurin, kommunikationschef

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners