”Kroon & Nordlinder har en metod och ett sätt som skapar engagemang och delaktighet. Deras språk är jordnära och de kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och tydligt sätt som alla i vår organisation tog till sig och kunde relatera till.”

Susanne Lekengård, kommunikationschef AB STOKAB

Utbildning

Kommunikation, påverkan och pedagogik ligger nära varandra, vilket också är anledningen till att vi använder oss av arbetsmöten och workshops som metod. Som vana föreläsare, processledare och pedagoger inser vi kraften i den samsyn vi får genom samtalet och med diskussionerna som grund. En samsyn som är en förutsättning för den samordning som krävs för att ett varumärke ska kunna skapas långsiktigt och kontinuerligt.

Kortare föreläsningar

Vi kan komma till dig och hålla en inspirationsföreläsning där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter kring varumärken och kommunikation, för en utvald grupp eller för hela företaget/organisationen, med praktiska exempel som gör att alla kan förstå och relatera till den egna verksamheten. Vi kan prata övergripande eller djupdyka i ett speciellt ämne, det väljer du.

Processledning internkonferenser

Ofta är det intressant att engagera fler kring de resonemang som ligger bakom ett arbete med utvecklingen av det egna varumärket. Det kan till exempel handla om att få underlag till att formulera en engagerande vision eller organisationens Why. Samtidigt som vi leder den processen tar vi gärna tillfället i akt och delar med oss av kunskap och erfarenheter kring varumärken och kommunikation på ett engagerande sätt.

Skräddarsydda utbildningar

För att få alla medarbetare att sträva mot samma mål, och för att skapa den samsyn kring varumärket som är en förutsättning för samordning av kompetenser och aktiviteter, är det bra att dela med sig av innehållet i varumärkesplattformen. För större företag och organisationer kan det handla om att förmedla kunskap till medarbetarna på en inhouse- eller säljavdelning. På ett mindre företag kanske alla medarbetare kan involveras.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan skräddarsy en föreläsning eller utbildning för just din organisation

Ta kontakt

Tillsammans med andra

Strukturen, metodiken och upplägget vi har gentemot uppdragsgivare, använder vi även när vi håller utbildningar i varumärken och kommunikation på Berghs School of Communication.

Vi föreläser och undervisar också tillsammans med Sveriges Kommunikatörer och Marknadsföreningen i Stockholm. Bland tidigare erfarenheter finns Företagsekonomiska Institutet FEI, Företagsuniversitetet, IHM Business School, KTH, Resumé Akademi, Stockholms och Örebro universitet.

Workshops i varumärkesutveckling

Plattform, ramverk och strategi

Om vår syn på varumärken och kommunikation

Röster från kursdeltagare

”Geta och Martin har en sällsynt förmåga att göra det svåra enkelt, ge handfasta verktyg och skapa förutsättningar för att praktiskt kunna omsätta sina nyvunna kunskaper till praktiskt värde efter utbildningen. Med humor, djup kunskap och skärpa lyckas de både inspirera och förmedla praktiska verktyg och metoder. Utbildningen gav mig fördjupad förståelse för arbete med strategisk marknadsföring, metoder och verktyg att omsätta i konkreta aktiviteter på hemmaplan samt självförtroende att göra jobbet.”

– Moa Vallgård, dåvarande chef för HR, organisationsutveckling och hållbarhet på SVT

”Getas och Martins ord finns kvar hos mig två år efter kursen, både i det privata och professionella. De var så inspirerande, professionella och pedagogiska! Deras kursupplägg utmärkte sig i att ha relevanta case blandat med teori och workshops.

– Linn af Klint Kansmark, Head of Circular Business Models at H&M

”Kursen höll en imponerande hög nivå med aktuella exempel från verkligheten och Geta och Martin skapade givande diskussioner varvat med föreläsning. Den har hjälpt mig i min professionella utveckling och har gett mig färdigheter som jag direkt kunnat tillämpa i mitt arbete.

– Hanna Martinsson, strategisk kommunikatör på Studieförbundet Vuxenskolan

”Kombinationen av tankeväckande, inspiration och konkreta verktyg att ta med sig var det bästa. Många exempel och praktiska övningar gör att jag känner att jag kan tillämpa verktygen, tankemodellerna vi fick till oss.”

”Det bästa med utbildningen var att Geta och Martin var så otroligt inspirerande att lyssna på. Så kunniga och med fötterna i verkligheten!”

”Det bästa med kursen var att man direkt (redan dagen efter) kunde ta vara på det man lärt sig, och använda sig av det i sitt dagliga arbete.”

– Kursdeltagare, Strategisk marknadsföring Berghs School of Communication

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners