Varumärkesutveckling - Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling - Bok - Vem bryr sig

Vem bryr sig?

”Mycket imponerande att författarna lyckats sammanställa en skrift över så många olika områden inom varumärken och kommunikation. Dessutom på ett logiskt, enkelt och faktiskt underhållande sätt. Hatten av för det!”

– Johan Blomström, Head of Inhouse Agency, Unionen
Varumärkesutveckling - vem bryr sig

Ett naturligt inslag i våra workshops är att resonera kring grundläggande förutsättningar vad gäller varumärken och kommunikation. Ganska självklara konstateranden egentligen, mycket handlar om förnuft, men dessvärre och i många fall tappas dessa grundläggande förutsättningar bort längs vägen. För att de inte helt ska falla i glömska bestämde vi oss för att samla några av dem i boken Vem bryr sig? – Om vår syn på varumärken och kommunikation.

Vem bryr sig? är kanske den viktigaste frågan av alla att ställa sig för oss som jobbar med kommunikation. Vad är det våra mottagare ska bry sig om? Hur skulle vi kunna få dem att bry sig lite mer? Och om de inte bryr sig alls, vad gör vi då?

Frågan i sig kan förändra inte bara kvaliteten på kommunikationen, den kan också förändra kvaliteten på produkten eller tjänsten, till och med på hela organisationen. Den kan ligga till grund för interna diskussioner om positionering, det vill säga ”för vem vi ska vara kända för vad” liksom för affärsidé och vision. Och allt däremellan.

Vad som också är viktigt med frågeställningen är att den får oss att verkligen lyssna på mottagaren, att lägga örat mot rälsen och våga vara självkritiska. De med störst intresse och engagemang är ofta de som har bäst förutsättningar att lära sig mer. Så våga fråga: Vem bryr sig?

Läs mer och beställ boken

”Sträckläste… Opretentiös, pragmatisk, informativ och väldigt, väldigt nyttig. En bra check på vad det är dags att ta tag i som ett nästa steg på varumärkesresan. För vem av oss kan med trovärdighet säga att allt är grönt? Tack Kroon & Nordlinder / Workshops i varumärkesutveckling.

–  Pino Roscigno, Commercial & Brand Director, Stadium

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners