Gothia Kompetens

Varumärkesutveckling - Gothia Kompetens

En bättre dag på jobbet!

Sedan starten 1951 har Gothia Kompetens succesivt utvecklats från att vara ett traditionellt förlag till att erbjuda konferenser, utbildningar och digitala tjänster. Inför namnbytet från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens fick vi i uppdrag att hjälpa till med att sätta grunden för ytterligare framgångar – i form av varumärkesplattform, kommunikationskoncept, kommunikationsstrategi och ny profil.

Tillsammans med representanter från företagets olika verksamhetsområden resonerade vi oss igenom och tog beslut om idé och varumärkeslöfte, målgrupper och positionering, vision och vägledande principer, huvudbudskap och underliggande argument. Innehållet i plattformen låg sedan till grund för utveckling av ny logotyp och grafisk identitet, liksom för konceptet ”En bättre dag på jobbet”.

Gothia Kompetens är kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar inom förskola, skola, vård och omsorg. Ett lärande som utvecklar både verksamheter och människorna i dem – för en bättre dag på jobbet.

”Kroon & Nordlinder hade en fantastisk förmåga att sätta sig in och bottna i just vårt bolag och affär. På så vis skapades trygghet bland kollegor under hela varumärkesprocessen. Med sin professionella pedagogiska vägledning och diskussioner gick vi från klarhet till klarhet i våra problemställningar och uppnådde ett resultat som överträffade vår förväntan!”

– Hilda Widaeus, marknadschef och Bo Westerdal, VD, på Gothia Kompetens AB

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners