Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling - Uppdrag Svensk Sjuksköterskeförening

Varumärkesplattform, konceptutveckling, kommunikationsstrategi, internseminarium och produktion.

Svensk sjukvård behöver omvårdnad!

Svensk sjuksköterskeförening är en professionsförening med över 50 000 sjuksköterskor som medlemmar. Trots att föreningen har funnits i över 100 år har det saknats en varumärkesplattform som definierar den rätta känslan och för vem man ska vara känd för vad.

Utifrån den plattform som togs fram utvecklade vi också en kommunikationsstrategi som i sin tur ledde till föreningens största kommunikationsinsats någonsin – ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”. En kampanj med målet att öka kunskapen om omvårdnadens betydelse för patienter och närstående. 

Det primära syftet med insatsen var att väcka och underhålla debatten om omvårdnadens (och därmed sjuksköterskans) betydelse för kvalitet och patientsäkerhet i svensk sjukvård. Det sekundära syftet var att placera Svensk Sjuksköterskeförening på vårdkartan, både i de egna leden och gentemot beslutsfattare.

”Geta och Martin har med sin stora kreativa och strategiska erfarenhet bidragit till insikter och lett varumärkesprocessen i mål. Plattformen är konkret, välformulerad och lätt att använda. Men framförallt så känner medarbetare och förtroendevalda igen sig och det bidrar till viljan att använda plattformen i kommunikationen.”
– Jon Landquist, tidigare informationsansvarig på Svensk sjuksköterskeförening