Så lär vi känna dig. Och du dig själv!

Som grund och hjärtat i de varumärkesplattformar vi tar fram ligger ett Brand Essence (kärnvärde) som i sin tur är en sammanfattning av en varumärkesövning som kallas för Brand Wheel (skapad av Ted Bates Inc. 1995). Brand Wheel-processen svarar på två centrala frågor: Vad är varumärkets innersta själ och Vad äger vi som ingen annan äger.

Hitta den rätta känslan

Brand Wheel-metoden är ett sätt att strukturera mottagarens uppfattning om ett varumärke utifrån en beskrivning av varumärkets egenskaper (vad varumärket är), fördelar (vad varumärket gör), värden (hur varumärket känns) och personlighet (vem varumärket är). 

Arbetet sammanfattas i ett Brand Essence som ska leva upp till tre kriterier. Det ska vara beskrivande (berätta vad varumärket gör), särskiljande (inte likna annat märke i branschen) och motiverande (locka mottagaren till handling).

Gör-det-själv-erbjudande

Om du eller andra personer i din organisation är osäkra på om ni vill genomföra en längre varumärkesutvecklingsprocess tillsammans med oss, kan en bra idé vara att starta med just en Brand Wheel-övning. Vad som krävs är att ni samlar en grupp med nyckelfunktioner från företaget och viker en halv dag för gemensamma diskussioner. Vi agerar processledare.

I upplägget ingår förberedelser, en halv dags workshop tillsammans med max tio deltagare samt dokumentation och uppföljning. Workshopen genomförs på plats hos er eller i andra lämpliga lokaler.

När övningen är färdig och resultatet i form av ert Brand Essence är på plats tar vi gemensamt beslut om vi ska fortsätta varumärkesresan tillsammans eller om ni klarar er utan vårt sällskap. 

Läs mer om utveckling av varumärkesplattformar >>

Har du vad som krävs? >>

Ring eller mejla så berättar vi mer om vårt erbjudande >>