Har du vad som krävs?

Genom att svara på frågorna får du en känsla över vad som redan finns och vad som kanske saknas för att bygga varumärket och den rätta känslan.

Affärs-/verksamhetsidé

Företaget/organisationen har med allra största säkerhet en affärs- eller verksamhetsidé beskriven någonstans. Men är den tillräckligt välformulerad för att den ska kännas igen, kommas ihåg och presenteras?

Why, how & what

De flesta företag och organisationer har bra koll på vad de gör och erbjuder, liksom på hur det går till. Men inte alla har lika stor koll på varför. Vilken är er drivkraft? Och hur många av medarbetarna känner samma sak?

Kärna och löfte

Att kunna uttrycka sitt löfte på ett beskrivande, särskiljande och motiverande sätt är en viktig utgångspunkt och ett strategiskt verktyg för kreativa uttryck. Finns ett tydligt Brand Essence, det vill säga en sammanfattning av ert löfte gentemot marknaden?

Positionering och målgrupper

Det är få förunnat att vara bäst för alla. Finns en tydlig beskrivning av för vem ni ska vara kända för vad? Och är era målgrupper beskrivna relevant – utifrån deras förutsättningar att ta till sig ditt varumärkes löfte och erbjudande?

Vision

Har ni en vision som utgör den ledstjärna den bör och kan vara – för medarbetare, ägare och andra intressenter? Eller är den mer av en kliché som en massa andra liknande verksamheter också skulle kunna skriva under på?

Kultur och vägledande principer

Finns en beskrivning av vilka vägledande principer som styr verksamheten och medarbetarna i rätt riktning? Som inte bara är vackra ord utan verkligen betyder någonting och arbetas med för ständig utveckling och förbättring?

Och lite till…

Dessa och liknande frågeställningar utgör grunden för innehållet i en varumärkesplattform. Det är också kring dessa frågor vi resonerar och tar beslut under våra workshops i varumärkesutveckling. Du och ett antal nyckelpersoner delar med er av gemensamma erfarenheter. Vi leder diskussionerna, dokumenterar innehållet och formulerar budskapen. Tillsammans söker vi upp det som redan finns och är bra. Vi förädlar, gör det attraktivt och kommunicerbart.

Ett varumärke byggs av allt företaget/organisationen är, gör och säger. Därför blir varumärkesplattformen ett viktigt strategiskt verktyg för att lägga grunden och skapa de rätta förutsättningarna för att utveckla affären, organisationen och kommunikationen.

Att denna grund finns samlad, dokumenterad och välformulerad gör arbetet med varumärkesutvecklingen så mycket lättare. Och så mycket bättre.

Läs mer om vårt sätt att ta fram varumärkesplattformar >>

Läs mer om vår syn på varumärken och kommunikation >>