Beställ en inspirationsföreläsning

Som vana föreläsare, utbildare och pedagoger erbjuder vi inspirerande och kunskapshöjande föreläsningar om varumärken och kommunikation, för en utvald grupp eller för hela företaget. Från en timme till en heldag eller flera, vid ett tillfälle eller flera.

På mottagarens villkor

Eftersom villkoren varierar vad gäller till exempel förkunskaper, intresse, yrkesroller och ansvar, skräddarsyr vi gärna föreläsningen utifrån vad du anser att ni vill ha och behöver. Vi har också ett antal förberedda seminarier utifrån vissa givna teman. Om några av dem kan du läsa här nedan.

Tanken, oavsett inriktning på innehållet, är att ni som deltagare ska få upp ögonen för hur varumärken och kommunikation, rätt hanterade, kan bli en stor framgång för den egna organisationen.

Exempel på föreläsningar:

Think inside the box!

Vi lyfter fram och förklarar fördelarna med ett tydligt ramverk (visuellt och verbalt) som vilar på en stabil grund = varumärkesplattformen. Genom att uttrycka varumärket konsekvent över tid byggs den rätta känslan både internt och externt. Därmed ges också de rätta förutsättningarna för kreativa lösningar som är relevanta för både avsändare och mottagare.

Vem bryr sig?

Vi pratar om konsten att kommunicera på mottagarens villkor. Och hur du tar reda på vilka dessa villkor är. Att ta hänsyn till dina mottagares relation till ditt varumärke, branschen och marknaden, är så mycket viktigare än att utgå från målgruppernas ålder, kön, sociala ställning och ekonomi. Vem bryr sig egentligen om ditt varumärke? Och hur skulle du kunna få dem att bry sig mer?

Låt inte konsulten kidnappa varumärket!

Vi föreläser om vikten av att det egna företaget styr varumärkesprocessen, och ger tips på om hur det ska gå till, istället för att riskera att det hamnar helt i händerna på kostsamma konsulter. Ska varumärket både leva och överleva är det viktigt att själv hålla i trådarna. Och när konsulterna behövs måste de få bra briefer att utgå ifrån.

Ring eller mejla så berättar vi mer om våra inspirationsföreläsningar. >>