Integritetspolicy

Kroon & Nordlinders integritetspolicy beskriver hur vi behandlar information om dig när du kontaktar oss via webben.

När du kontaktar oss ber vi dig att lämna namn och e-postadress. Det gör vi enbart för att vi ska kunna kontakta dig och uppgifterna kommer inte att säljas eller lämnas ut till tredje part. Personuppgifterna kommer inte heller att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska hinna ta just kontakt. Du har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort dina personuppgifter när du helst vill. Vi ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsgärder, med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Obehöriga personer har inte tillgång till de personuppgifter som behandlas.

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners