Varumärkesutveckling - Kroon & Nordlinder - Konsultation

Konsultation

Grunden i vår idé är att processleda företag och organisationer i arbetet med att ta fram stabila varumärkesplattformar, kreativa koncept och vägledande kommunikationsstrategier. Utifrån plattform, koncept och strategi hjälper vi även till att uppdatera grafiska identiteter, utveckla webbplatser och förankra arbetet med varumärkesutvecklingen internt.

Varumärkesplattform

I workshops på plats hos dig arbetar vi tillsammans fram innehållet i en varumärkesplattform utifrån ett antal givna rubriker enligt vår metodik.

Vi gör varumärkesövningar, ser över varumärkeslöftet, resonerar kring positionering, framtidsbild, vision och vägledande principer, diskuterar målgrupper, budskap och kommunikationsmål, tar fram strategiska riktlinjer samt rätt ton och attityd. Du och ett antal nyckelpersoner delar med er av kunskap, erfarenheter och idéer.

Vi ger dig metoderna, leder diskussionerna, dokumenterar innehållet och formulerar budskapen. Mellan våra workshops arbetar både vi och ni på egen hand. När arbetet är genomfört kommer vi med strategiska och kreativa rekommendationer som speglar innehållet i plattformen.

Kreativt koncept

Utifrån varumärkesplattformen tar vi fram ett kreativt koncept, det vill säga ett tema och en grundläggande idé som all kommunikation kan och bör utgå ifrån, både intern och extern.

Konceptets uppgift är att underlätta för mottagaren att känna igen och känna med varumärket. Det är också viktigt att konceptet speglar själva affärs- och verksamhetsidén. Under konceptutvecklingen utgår vi alltid från innehållet i varumärkesplattformen.

Tack vare ett tydligt koncept (ofta sammanfattat i en devis), i kombination med en ton och attityd som avspeglar sig både visuellt och verbalt, ökar förutsättningarna för att lyckas repetera budskapen under lång tid framöver, utan att mottagaren tröttnar. Kreativitet i kombination med kontinuitet ger goda förutsättningar att skapa ett starkt varumärke.

Kommunikationsstrategi

Under processen med varumärkesplattformen drar vi strategiska slutsatser som blir en bra grund för utveckling av kommunikationsstrategin. Den bygger på innehållet i varumärkesplattformen men handlar uteslutande om just kommunikationsdelen.

Innehållet i en kommunikationsstrategi kretsar kring sex viktiga frågor – varför, vem, hur, vad, var och när? Konsten bakom en lyckad kommunikationsstrategi handlar inte bara om att rada upp svaren, utan att tänka analytiskt och kreativt med varumärkesplattformen som grund. Bland det viktigaste att ha med sig är positioneringsfrågan; för vem ska vi vara kända för vad?

Nästa steg – och för att lyckas gå från ord till handling – är en mer preciserad och detaljerad aktivitets- och kommunikationsplan. Med en tydlig kommunikationsstrategi som grund blir produktionen mycket lättare att hantera.

Grafisk identitet

Allt omvärlden tar del av – i form av en tryckt, digital eller muntlig presentation, i inlägg på sociala medier, på hemsidan, i en tidningsartikel, på en mässa eller via ett rykte på stan – bygger bilden av varumärket. Därför är det viktigt att sträva efter att hålla ihop bilden och känslan så mycket som möjligt.

Att vi använder samma logotyp och typsnitt, i en begränsad mängd varianter, att vi känns igen tack vare färger och layout och att vi strävar efter att ge ungefär samma känsla i bilder och texter, hjälper mottagaren att göra rätt associationer. Med varumärkesplattformen som grund får vi förutsättningar att utveckla en grafisk identitet som förstärker den rätta känslan.

Webbplats

När alla bitar finns på plats – plattform, koncept, strategi och grafisk identitet – kan vi vara med och utforma en webbplats som speglar både idé och affär, har en användarvänlig struktur och relevanta budskap som attraherar olika mottagares olika villkor.

Internkommunikation

Verklig förändring kommer inifrån och en lyckad varumärkesutveckling involverar hela organisationen. Därför är det bra om innehållet i varumärkesplattformen förankras och sprids, till exempel i form av en pedagogisk sammanfattning, analog eller digital. Vi kan också vara med och presentera resultatet under en konferensdag eller annat internt arrangemang.

Läs mer om hur vi delar kunskap

Ta del av andras röster

Om vår syn på varumärken och kommunikation

Ta kontakt

Varumärkesutveckling - Ramverk
Plattform och ramverk

Genom att utgå från en och samma grund i all kommunikation, och genom att uttrycka samma ton och attityd i samtliga enheter och aktiviteter, blir det lättare för både oss och dem vi vänder oss till att få den rätta känslan av vårt varumärke. Utifrån en genomarbetad varumärkesplattform bygger vi ett visuellt och verbalt ramverk som är relevant, utvecklar ett kreativt koncept som lyfter den grundläggande idén och speglar den rätta känslan. Därefter tar vi fram en kommunikationsstrategi som visar den bästa vägen framåt.

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners