Tjänster

Varumärkesutvecklingens olika delar

Grunden i vår idé är att ta fram varumärkesplattformar och utveckla kommunikationskoncept tillsammans med våra uppdragsgivare i workshopsformat. Under processens gång, när vi lärt känna både varumärket, dig som uppdragsgivare och de utmaningar och möjligheter ni står inför, växer det fram strategiska tankar som vi kan låta utveckla i en kommunikationsstrategi. Utifrån plattform, strategi och koncept kan vi hjälpa till med kommunikationsplanering för att gå från ord till handling och även med viss produktion.

Varumärkesplattform >>

Konceptutveckling >>

Kommunikationsstrategi >>

Utbildning >>

Produktion >>