Kommunikationsplanering

Inspirerar och vägleda

Kommunikationsstrategin tillsammans med kommunikationsplaner är underlag som hjälper oss att kommunicera på rätt sätt, säkerställer att rätt budskap når rätt mottagare samt speglar och stärker varumärket.

Kommunikationsstrategin ska inspirera, vägleda och se till att kommunikationen drar åt samma håll och användas för planering av marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter.

Fokusera, prioritera och planera

Kommunikationsplanerna tydliggör vad som ska göras när, av vem, till vilken kostnad, med vilket syfte och mål och hur aktiviteterna ska följas upp och utvärderas för lärande och utveckling.

Tillsammans med dig som uppdragsgivare och med utgångspunkt i varumärkesplattform, strategier, verksamhetsplaner och övriga styrande dokument arbetar vi gemensamt fram kommunikationsplaner som hjälper er att fokusera och prioritera era kommunikationsinsatser.

Läs mer om vår syn på varumärken och kommunikation >>

Ring eller mejla så berättar vi mer om vårt sätt att arbeta med kommunikationsplanering >>