Kommunikationsstrategi

Med fast förankring i varumärkesplattformen

Under processen med varumärkesplattformen drar vi strategiska slutsatser som blir en bra grund för utveckling av en kommunikationsstrategi. En kommunikationsstrategi bygger på innehållet i varumärkesplattformen men handlar uteslutande om just kommunikationsdelen.

Varför, vem, hur, vad, när och var?

Innehållet i en kommunikationsstrategi kretsar kring sex viktiga frågor – varför, vem, hur, vad, var och när. Konsten bakom en lyckad kommunikationsstrategi handlar förstås inte bara om att rada upp svaren på dessa frågor, utan att tänka analytiskt och kreativt med varumärkesplattformen som grund. Bland det viktigaste att ha med sig är positioneringsfrågan; för vem ska vi vara kända för vad?

VARFÖR – målet med kommunikationsinsatsen

Vad ska vår påverkan leda till? Vilken effekt vill vi få ut av kommunikationen?

VEM – mottagare/målgrupper

Vilken eller vilka målgrupper vill vi locka? Hur tycker, tänker, känner och agerar de? Vad har de för tidigare erfarenheter av eller kunskap om varumärket och fenomenet? Hur ser deras drivkrafter ut? 

HUR – idé/koncept

Vilken är vår övergripande idé som all kommunikation kan utgå från? Vilken är den ton och attityd som ska kännas igen? Vilken är känslan i varumärket?

VAD – budskap 

Vad kan/bör vi berätta för mottagarna? Vilket är det viktigaste budskapet?

VAR – kanaler

Var möter vi våra målgrupper? Vilka kanaler, medier, plattformar och mötesplatser blir aktuella för insatsen?

NÄR – tidpunkt

När under året/månaden/veckan/dygnet ska insatsen genomföras? Bör insatsen delas upp på flera olika tillfällen eller krävs en ständig närvaro?

Fortsättning följer

Nästa steg – för att lyckas gå från ord till handling – är ofta en mer preciserad och detaljerad aktivitets- och handlingsplan. Med en tydlig kommunikationsstrategi som grund blir produktionen mycket lättare att hantera.

Kreativa briefer

Trots en väl genomarbetad kommunikationsgrund – med plattform, koncept och strategi – kan det vara svårt att få reklambyrån, producenter och andra kommunikationskonsulter att hålla sig innanför ramarna. Nyckeln till att gå från strategi till relevant kreativ kommunikation är en bra brief. En brief som tar hänsyn till mottagarens villkor och samtidigt speglar varumärket. En brief som både ger tydliga riktlinjer och inspiration, som blir en grogrund för bra idéer.

Läs mer om vår syn på varumärken och kommunikation >>

Har du vad som krävs? >>

Ring eller mejla så berättar vi mer om vårt sätt att arbeta med kommunikationsstrategier >>