Konceptutveckling

Koncept som underlättar för mottagaren

Utifrån plattformen vi utvecklar tillsammans med dig som uppdragsgivare tar vi fram ett kommunikationskoncept, det vill säga en grundläggande idé som all kommunikation kan och bör utgå ifrån, både intern och extern.

Den rätta känslan

Kommunikationskonceptets uppgift är att underlätta för mottagaren att känna igen och känna med varumärket. Därför är det viktigt att konceptet innehåller en ton och en attityd som känns igen mellan enheterna. Det är förstås också viktigt att konceptet speglar affärs- och verksamhetsidén. När vi arbetar med konceptutveckling gör vi det därför alltid med utgångspunkt i varumärkesplattformen. Hitta. Hitta inte på!

Förenkla, förstärk och repetera

Om den strategiska fasen handlar om att förenkla för mottagaren att förstå och gilla varumärket, handlar den kreativa konceptutvecklingen om att förstärka och dramatisera uttrycket. Tack vare en tydlig utgångspunkt i ett kommunikationskoncept (ofta uttryckt i form av en devis) i kombination med en tone of voice som avspeglar sig både visuellt och verbalt, ökar förutsättningarna för att lyckas repetera budskapen under lång tid framöver. Utan att mottagaren tröttnar.

Kreativa briefer

Trots en väl genomarbetad kommunikationsgrund – med plattform, koncept och strategi – kan det vara svårt att få reklambyrån, producenter och andra kommunikationskonsulter att hålla sig innanför ramarna. Nyckeln till att gå från strategi till relevant kreativ kommunikation är ofta en bra brief. En brief som tar hänsyn till mottagarens villkor och samtidigt speglar varumärket. En brief som både ger tydliga riktlinjer och inspiration, som blir en grogrund för bra idéer.

När du som uppdragsgivare är tillfreds med grunden kan du låta kreativiteten få större utrymme. En trygghet som också skapar mod.

Läs mer om vår syn på varumärken och kommunikation >>

Har du vad som krävs? >>

Ring eller mejla så berättar vi mer om vårt sätt att arbeta med konceptutveckling >>