Produktion

Ett resultat av koncept och strategi

Med en gedigen varumärkesplattform, ett grundläggande kommunikationskoncept och en tydlig kommunikationsstrategi finns förutsättningar för god kommunikationsproduktion, att ta fram de enheter, aktiviteter och idéer till mötesplatser som ska påverka mottagaren att ta stegen i den riktning som önskas.

Kunskap, attityd, handling och känsla

Vad målgruppen ska veta, tycka, göra och känna ligger som grund för valet av innehållsproduktion, kanaler och mötesplatser. Eftersom vi har varit med på hela resan har vi också förutsättningar att ge stöd till våra kunder även i denna del. I vissa fall som bollplank till interna resurser, till exempel en inhouse-avdelning, i andra fall genom att samla och leda ett antal kreatörer och producenter med de rätta kvalifikationerna. Valet av dessa görs alltid utifrån uppdragsgivarens och uppdragets specifika förutsättningar.

Annonsering, events, webb och film

Vi har lång och bred erfarenhet av en mängd olika sätt att uttrycka varumärket, både analogt och digitalt. Vi har dessutom både intresse i och erfarenheter av den interna kommunikation som är minst lika viktig. Den interna kommunikationen skapar förutsättningar för den externa.

Kreativa briefer

Trots en väl genomarbetad kommunikationsgrund – med plattform, koncept och strategi – kan det vara svårt att få reklambyrån, producenter och andra kommunikationskonsulter att hålla sig innanför ramarna. Nyckeln till att gå från strategi till relevant kreativ kommunikation är en bra brief. En brief som tar hänsyn till mottagarens villkor och samtidigt speglar varumärket. En brief som både ger tydliga riktlinjer och inspiration, som blir en grogrund för bra idéer.

Kommunikationsproduktion

När våra varumärkesplattformar och kommunikationsstrategier blir till kreativa lösningar arbetar vi gärna med kontakter våra uppdragsgivare redan har. Annars sätter vi ihop egna team med seniora konsulter.

Många av våra kunder har eller vill bygga upp en inhouse-avdelning för att kunna producera eget material. Vi bistår gärna med strategisk och kreativ vägledning för att översätta plattform, koncept och strategi till praktiska aktiviteter och enheter.

Läs mer om vår syn på varumärken och kommunikation >>

Har du vad som krävs? >>

Ring eller mejla så berättar vi mer om vårt sätt att arbeta med konceptutveckling >>