Utbildning

Verklig förändring kommer inifrån

Kommunikation, påverkan och pedagogik ligger nära varandra vilket också är anledningen till att vi använder oss av arbetsmöten och workshops som metodik. Som vana föreläsare, processledare och pedagoger inser vi kraften i den samsyn vi får genom samtalet och diskussionerna som grund. En samsyn som ligger till grund för den samordning som krävs för att ett varumärke ska kunna byggas långsiktigt och kontinuerligt.

Beställ en inspirationsföreläsning

Vi kan komma till dig och hålla en inspirationsföreläsning om varumärken och kommunikation, för en utvald grupp eller för hela företaget/organisationen. Från en timme till en heldag, vid ett tillfälle eller flera. Läs mer här >>

Skräddarsy er egen kommunikationsutbildning

I de workshops vi genomför som underlag för innehåll i varumärkesplattformar, kommunikationsstrategier och konceptutveckling delar vi med oss av våra kunskaper inom varumärken och kommunikation. Men ibland är det intressant att fler får ta del av resonemangen som ligger bakom en varumärkesutveckling.

För större företag och organisationer kan det till exempel handla om att förmedla kunskap till medarbetarna på en inhouse- eller säljavdelning. På ett mindre företag kanske alla medarbetare bör involveras. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan skräddarsy en kommunikationsutbildning för just din organisation.

Berghs School of Communication

Den struktur, metodik och upplägg vi använder gentemot våra uppdragsgivare, använder vi oss också av på Berghs School of Communication och i våra kommunikationsutbildningar. Vårt engagemang på Berghs går långt tillbaka, som föreläsare, handledare, kurs- och utbildningsansvariga för både diplomutbildningar, uppdragsutbildningar och öppna kurser. Dessutom har vi varit studenter själva.

Några röster

Geta och Martin är väldigt bra på att hela tiden ta diskussionen vidare och till ibland helt oväntade håll.”

Victor Bengtsson, kommunikationsansvarig på Läkare i Världen

”De var pålästa och engagerade. Att lärarna dagligen jobbar med de ämnen de lär ut gör att de har en stor erfarenhetsbank att kunna ösa exempel ur.”

Heidi Ekberg, marknadsansvarig på JM i Stockholm

”Det absolut bästa är den konstanta kopplingen till verkligheten. Det är inte bara teori, utan man utmanas hela tiden att se till hur man applicerar det man lär sig på sin egen vardag. Ibland är lätt att vara låst i sitt eget tankesätt.”

”Kombinationen av tankeväckande, inspiration och konkreta verktyg att ta med sig var det bästa. Många exempel och praktiska övningar gör att jag känner att jag kan tillämpa verktygen, tankemodellerna vi fick till oss.”

”Det bästa med utbildningen var att Geta och Martin var så otroligt inspirerande att lyssna på. Så kunniga och med fötterna i verkligheten!” 

”Det bästa med kursen var att man direkt (redan dagen efter) kunde ta vara på det man lärt sig, och använda sig av det i sitt dagliga arbete.”

Kursdeltagare, Strategisk marknadsföring Berghs Schoool of Communication

Läs mer om vår syn på varumärken och kommunikation >>

Ring eller mejla så berättar vi mer om våra utbildningar >>