Varumärkesplattform

Hitta! Hitta inte på.

Ett strategiskt varumärkesarbete handlar om att hitta, inte att hitta på. Tillsammans söker vi upp det som redan finns och är bra. Vi förädlar, gör det attraktivt och kommunicerbart. Varför uppfinna hjulet när det kanske snarare handlar om att byta däck och fylla i ny luft?

Ett strategiskt verktyg

Vad har ni som gör er relevanta och intressanta för kunder, medarbetare och andra samarbetspartners? Hur gör ni nytta och tillför mening? Vilket blir värdet för era kunder eller medlemmar? Hur kan ni kommunicera det på ett sätt som berör och gör skillnad?

En varumärkesplattform skapar tydlighet och strategisk riktning för att utveckla affären, organisationen och kommunikationen, både internt och externt. Ni får veta för vem ni är och kan vara det bästa valet.

Så går det till

I workshops på plats hos dig arbetar vi tillsammans fram innehållet i en varumärkesplattform utifrån ett antal givna rubriker enligt vår metodik.

Vi gör varumärkesövningar, ser över varumärkeslöftet, resonerar kring positionering, framtidsbild, vision och vägledande principer, ert why-how-what, diskuterar målgrupper, budskap och kommunikationsmål, tar fram strategiska riktlinjer och rätt tone of voice. Du och ett antal nyckelpersoner delar med er av gemensamma erfarenheter.

Vi ger dig metoderna, leder diskussionerna, dokumenterar innehållet och formulerar budskapen. Mellan våra workshops arbetar både vi och ni på egen hand. När arbetet är genomfört kan vi komma med strategiska och kreativa rekommendationer som speglar innehållet i plattformen.

Kreativa briefer

Trots en väl genomarbetad kommunikationsgrund – med varumärkesplattform, kommunikationskoncept och kommunikationsstrategi – kan det vara svårt att få reklambyrån, producenter och andra kommunikationskonsulter att hålla sig innanför ramarna. Nyckeln till att gå från strategi till relevant kreativ kommunikation är en bra brief. En brief som tar hänsyn till mottagarens villkor och samtidigt speglar varumärket. En brief som både ger tydliga riktlinjer och inspiration, som blir en grogrund för bra idéer.

När du som uppdragsgivare är tillfreds med grunden kan du låta kreativiteten få större utrymme. En trygghet som också skapar mod.

Läs mer om vår syn på varumärken och kommunikation >>

Har du vad som krävs? >>

Ring eller mejla så berättar vi mer om vårt sätt att arbeta >>