Utveckla ditt varumärke tillsammans med oss!

”Kroon & Nordlinder hade en fantastisk förmåga att sätta sig in och bottna i just vårt bolag och affär. På så vis skapades trygghet bland kollegor under hela varumärkesprocessen. Tack vare deras professionella, pedagogiska vägledning och våra diskussioner gick vi från klarhet till klarhet i våra problemställningar och uppnådde ett resultat som överträffade vår förväntan.”

Bo Westerdahl, VD och Hilda Widaeus, marknadschef på Gothia Kompetens AB

Vilka är vi, vart ska vi och hur tar vi oss dit?

Med en genomarbetad varumärkesplattform som grund blir det lättare att ta kontroll över varumärkets utveckling. Den fungerar som ett strategisk styrverktyg för att utveckla inte bara kommunikationen, utan även organisationen och verksamheten i rätt riktning.

Och när vi tar fram innehållet – som idé och löfte, målgrupper och positionering, vision och vägledande principer, budskap och strategiska riktlinjer – i workshopsformat tillsammans med dig och dina kollegor blir resultatet extra bra.

Tack vare det interna engagemanget blir innehållet relevant, på riktigt och praktiskt användbart.

Här kan du läsa mer om oss och vår idé, vårt upplägg och metodik. Du kan också ta del av ett antal referenser. Men eftersom inget varumärke är (eller bör vara) det andra likt, kommer vi gärna i kontakt direkt.

Hör av dig så bokar vi in ett möte >>

    Läs mer om vår idé >>
    Läs mer om våra tjänster >>
    Läs mer om våra tidigare uppdrag >>