Junis (IOGT-NTO)

Varumärkesutveckling - Junis

För en barnsligare värld!

Junis är ett av fyra förbund i IOGT-NTO-rörelsen som tillsammans har 55 000 medlemmar och hundratals aktiva föreningar över hela landet. Den stora utmaningen för Junis är att bilden av verksamheten är splittrad och att alltför få känner till dem. De brottas med missuppfattningar om vilka de finns till för och vilka krav som ställs. Dessutom finns många fördomar om nykterhetsrörelsen.

I varumärkesutvecklingsarbetet tillsammans med Junis blev det viktigaste att skapa förutsättningar för en samsyn internt, för att i sin tur leda till bättre samordning av kommunikationsenheter och aktiviteter. Därför utvecklade vi en varumärkesplattform, ett kreativt koncept och en kommunikationsstrategi i nära samarbete med både anställda och ideellt arbetande i föreningen.

En av flera viktiga utgångspunkter, som också beskriver Junis inställning och attityd, blev deras varumärkeslöfte: ”Barn ska få vara barn! Ha kul, utvecklas och vara med och bestämma. I ett jämlikt, tryggt och nyktert sammanhang där alla barn är välkomna, utan krav på prestation. Tillsammans, över hela landet, tar vi ansvar för en barnsligare värld.”

”Geta och Martin var förutom otroligt roliga även riktigt kompetenta. De har en stor förståelse för ideell sektor, levererade kreativa arbetsformer, skapade positiv självkänsla för organisationen och såg till att beslut och vägval i vår varumärkesanalys blev väl förankrade i vår organisation. Junis kan varmt rekommendera andra ideella organisationer att anlita dessa stjärnor!”

– Joakim Lundqvist, generalsekreterare på Junis (Barnens organisation / IOGT-NTO)

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners