SVPH

Varumärkesutveckling - SVPH

Här fortsätter livet

SVPH – Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux – är en idéburen stiftelse som erbjuder ett aktivt, meningsfullt och bekvämt sätt att bo som senior – med massor av möjligheter i form av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Alla som fyllt 55 är välkomna att ställa sig i kö till någon av deras 550 lägenheter i Bromma och Fredhäll. Stiftelsen erbjuder också vård- och omsorgsboende.

När SVPH kom till oss hade de precis avslutat ett arbete med utveckling av sin grafiska identitet. Nu var det dags att gå vidare med utveckling av varumärket i ett större perspektiv.

Tillsammans med ledningsgruppen arbetade vi fram innehållet i en varumärkesplattform – löfte, positionering, vision, vägledande principer, funktionella målgrupper och budskap. Utifrån denna grund utvecklade vi ett kreativt koncept och jobbade också fram en kommunikationsstrategi. Eftersom vissa delar av den grafiska identiteten påverkades, fick vi även i uppdrag att utveckla profilen och ta fram en ny hemsida med uppdaterad struktur, navigation, innehåll, design och layout.

Med den nya varumärkesplattformen – som ligger till grund för utveckling av organisation, verksamhet och kommunikation – står SVPH bättre rustade att möta framtiden. En god bostad och ett bra sätt att bo när man blir äldre är och riskerar att bli en än större klassfråga. Behovet av gemenskap, identitet och självständighet kommer fortsatt att finnas men hur vi lever våra liv förändras. På SVPH finns framtiden för de som vill vara med och påverka både sin egen och andras vardag till det bättre. Här är framtiden deras.

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners