Riksförbundet HjärtLung

Varumärkesutveckling - Riksförundet HjärtLung

Kraft att förändra!

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet. Tillsammans har de kunskap, kraft och engagemang att ge dem som lever med hjärt-, kärl eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Utmaningarna för Riksförbundet HjärtLung är många. Kännedomen och kunskapen är låg, de riskerar att blandas ihop med Hjärt-Lungfonden och eftersom de har en stor organisation med föreningar över hela landet är det svårt att hålla ihop bilden av den mångfacetterade verksamheten.

För att öka kännedom och kunskap om både organisation och verksamhet hos relevanta målgrupper, värva nya medlemmar, öka intäkter samt utveckla samarbetet med hälso- och sjukvården, behövdes en tydlig varumärkesgrund att utgå ifrån, för samtliga engagerade – anställda, ideellt verksamma och medlemmar. Är alla överens om för vem man ska vara känd för vad, delar vision, vägledande principer och utgår från samma löfte, ökar förutsättningarna för att organisationen och verksamheten speglas på rätt sätt i kommunikationen.

En av de största utmaningarna för en stor och idéburen organisation som Riksförbundet HjärtLung, med många olika slags företrädare, är att lyckas samla krafterna. Därför har vi också tagit fram ett kreativt koncept som håller samman bilden, liksom en kommunikationsstrategi som skapar förutsättningar för samsyn och samordning.

”Styrkan i Getas och Martins arbetssätt är deras förmåga att leda oss till att själva hitta essensen och vägen framåt för vår varumärkes- och kommunikationsutveckling. De lever efter sin egen devis om att hitta, inte att hitta på. Därmed blir startsträckan mellan plattform och konkreta kommunikationsinsatser rätt kort. De har också varit måna om att engagera alla berörda roller i processen, något som hjälpt oss som kansli att kraftsamla framåt.”

– Christine Cars-Ingels, Generalsekreterare Riksförbundet HjärtLung

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners