Läkarjouren

Varumärkesutveckling - Läkarjouren

Tillsammans för en bättre vård

Läkarjouren är Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag. De startade sin verksamhet innan begreppet ens fanns. När vi kom i kontakt med företaget saknades en tydlig varumärkesplattform och det fanns ett stort behov av att hålla ihop kommunikationen och spegla företagets idé och värden.

I nära samarbete med företagets grundare och ledningsgrupp arbetade vi fram en varumärkesplattform som tydligt uttryckte företagets verksamhetsidé, vision och positionering på marknaden. Utifrån plattformen skapades också kommunikationskonceptet ”Tillsammans för en bättre vård”, vilket i sin tur färgade en mängd kommunikationsenheter, däribland en helt ny webbplats.

Läkarjouren ser sig som ett komplement till den befintliga vården, en viktig pusselbit för att löftet om en god och jämlik vård ska kunna hållas. Sedan 1989 har de bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor.

”Martin och Geta har satt sig in i och haft stor förståelse för oss och våra utmaningar. I arbetet med varumärkesplattform och ny grafisk profil har de guidat oss genom hela processen på ett mycket professionellt och strukturerat sätt.”

– Annika Högström, styrelseordförande och grundare Läkarjouren i Norrland AB

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners