Smart Retail

Varumärkesutveckling - SmartRetail

För en personlig affär

En tiondel av alla sysselsatta i Sverige jobbar inom handeln och varje år välkomnar branschen över 100 000 nya medarbetare. Handeln är en viktig ingång till arbetslivet, och för att vara bättre förberedda på vad som väntar i verkligheten behövs mer relevanta och samtida utbildningsverktyg. Studenterna vill ha och behöver smarta läroplattformar. Traditionella läroböcker hinner knappt tryckas innan handeln förändrats ytterligare.

Det är grunden till idén och utvecklingen av den digitala utbildningsplattformen Smart Retail. Det var också grunden till utvecklingen av den varumärkesgrund, kreativa koncept, kommunikationsstrategi och grafiska identitet vi tog fram tillsammans med företagets grundare.

Smart Retail har tre huvudsakliga formella målgrupper; skola (gymnasier), detalj/fack- och dagligvaruhandel samt privatpersoner. I skolvärlden fattas besluten av rektorer och lärare, inom handeln av VD, försäljningschef, marknadschef och/eller HR-chef. Men alla tänker inte lika.

Genom att se över företagets funktionella målgrupper, och komma fram till vilka olika förhållningssätt som finns bland de formella målgrupperna, kan vi kommunicera på rätt sätt. När vi utgår från människors olika förutsättningar att ta till sig budskap och olika behov av argument, får vi lättare att förmedla vår idé.

Det kreativa konceptet för Smart Retail sammanfattas i devisen ”För en personlig affär” som tydligt speglar både inställning och drivkraft. Smart Retail vill förmedla fakta och kunskap för lustfyllt och lönsamt lärande. Innehållet i utbildningarna är utvecklat av erfarna personer från branschen och helt faktabaserat, utan mode, tyckande, känslor och attityder.

”Getas och Martins intresse, omtänksamhet och utmanande sätt att få oss att bli skarpa i vad som skulle särskilja oss som varumärke har betytt mycket. Jag gillar verkligen deras angelägenhetsgrad. Från att sätta sig in i vad vi gör och varför. Till att få oss att besvara en massa frågor utifrån olika perspektiv så att vi till slut kunde ringa in vårt sätt att vara och vad vi ska göra för våra kunder.”

– Tommy Hellström, VD Smart Retail

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners