Svedea

Varumärkesutveckling - Svedea

Våga vara egen!

Svedea är ett försäkringsbolag som tar hand om det mesta, men inte allt. Fler än 400 000 kunder försäkrar sin bil, motorcykel, snöskoter, ATV, båt, vattenskoter, hund, katt och företag hos dem.

Vi fick i uppdrag att utveckla en varumärkesplattform, kreativt koncept och kommunikationsstrategi för företagsdelen – försäkringar för dem som drivet eget.

Utmaningen var att bygga samma förtroende för Svedeas företagsförsäkringar som för deras privata försäkringar, på en marknad där de är relativt okända. Eftersom 40 procent av alla småföretagare saknar försäkring är dessutom kunskapen om företagsförsäkringar i allmänhet relativt låg.

Tillsammans med representanter från Svedeas avdelningar för företagsutveckling och kommunikation resonerade vi kring affärsidé och varumärkeslöfte, positionering, vision och företagskultur, huvudbudskap och inte minst kring olika mottagares olika uppfattningar – från dem som inte har en tanke på att ha en försäkring överhuvudtaget, till dem som tycker det är lika självklart att skydda sitt företag som sitt hem.

Arbetet resulterade i ett koncept som speglar Svedeas idé och inställning och attraherar de som tänker likadant. ”Våga vara egen! Våra försäkringar är anpassade för just dig som driver eget. Vi vet och vi kan eftersom vi är som du; specialister på vad vi gör.”

”Kroon & Nordlinders process och metodik imponerade stort på oss. Hur de med säker hand lotsade oss genom alla steg i processen och i arbetet med att ta fram vår varumärkesplattform.”

– Anna Rosenlund, marknads- och kommunikationschef, Britt-Marie Stafhammar, projektledare affärsutveckling och Jonas Nilsson, chef direktaffär företag på Svedea

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners