Åke Sundvall

31 mar 2019 Skriven av
Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling - Uppdrag Åke Sundvall

Varumärkesplattform, konceptutveckling, kommunikationsstrategi, internseminarium och produktion.

Byggt av omtanke!

Familjeföretaget Åke Sundvall har byggt och tagit hand om hus i tre generationer. För att kunna ta ytterligare kliv i utvecklingen bestämde de sig för att idén och kulturen – allt det som ”satt i väggarna” – skulle formuleras och dokumenteras i en varumärkesplattform.

Utifrån denna tog vi också fram en kommunikationsstrategi och kommunikationskonceptet ”Byggt av omtanke” som speglar företagskulturen både internt och externt. Konceptet har legat till grund för all kommunikation och stärkt företagets idé och position på marknaden.

Ända sedan starten 1942 har familjen Åke Sundvall, med personligt engagemang och kvalitet som ledstjärna, tagit hand om och byggt hus som håller länge, sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas.

Svensk sjuksköterskeförening

31 mar 2019 Skriven av
Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling - Uppdrag Svensk Sjuksköterskeförening

Varumärkesplattform, konceptutveckling, kommunikationsstrategi, internseminarium och produktion.

Svensk sjukvård behöver omvårdnad!

Svensk sjuksköterskeförening är en professionsförening med över 60 000 sjuksköterskor som medlemmar. Trots att föreningen har funnits i över 100 år har det saknats en varumärkesplattform som definierar den rätta känslan och för vem man ska vara känd för vad.

Utifrån den plattform som togs fram utvecklade vi också en kommunikationsstrategi som i sin tur ledde till föreningens största kommunikationsinsats någonsin – ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”. En kampanj med målet att öka kunskapen om omvårdnadens betydelse för patienter och närstående. 

Det primära syftet med insatsen var att väcka och underhålla debatten om omvårdnadens (och därmed sjuksköterskans) betydelse för kvalitet och patientsäkerhet i svensk sjukvård. Det sekundära syftet var att placera Svensk Sjuksköterskeförening på vårdkartan, både i de egna leden och gentemot beslutsfattare.

Läkarjouren

31 mar 2019 Skriven av
Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling - Uppdrag Läkarjouren

Varumärkesplattform, konceptutveckling, kommunikationsstrategi, internseminarium och produktion.

Originalet sedan 1989

Läkarjouren är Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag. De startade sin verksamhet innan begreppet ens fanns. När vi kom i kontakt med företaget saknades en tydlig varumärkesplattform och det fanns ett stort behov av att hålla ihop kommunikationen och spegla företagets idé och värden.

I nära samarbete med företagets grundare och ledningsgrupp arbetade vi fram en varumärkesplattform som tydligt uttryckte företagets verksamhetsidé, vision och positionering på marknaden. Utifrån plattformen skapades också kommunikationskonceptet ”Tillsammans för en bättre vård”, vilket i sin tur färgade en mängd kommunikationsenheter, däribland en helt ny webbplats.

Läkarjouren ser sig som ett komplement till den befintliga vården, en viktig pusselbit för att löftet om en god och jämlik vård ska kunna hållas. Sedan 1989 har de bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor.