Fredriksdal museer och trädgårdar

04 nov 2021 Skriven av Geta Kroon
Kroon & Nordlinder - Varumärkesutveckling - Fredriksdal Muséer & trädgårdar - Logotyp

Varumärkesplattform, kommunikationskoncept, kommunikationsstrategi och internseminarium.

Då. Nu. Och sen…

Fredriksdal museer och trädgårdar – ett Skåne i miniatyr och en naturskön oas mitt i Helsingborg – ville bli tydligare, kännas mer relevanta och locka fler återkommande besökare. En utmaning var att namnet inte säger tillräckligt om innehållet och att möjliga besökare inte vet vad de kan förvänta sig. Man ville samla ihop och spetsa till erbjudandet, för att bli tydliga såväl internt som externt.

Tillsammans med representanter från Fredriksdal och kulturförvaltningen i Helsingborg stad, utvecklade vi en varumärkesplattform och tog fram ett kommunikationskoncept som är tänkt att ligga till grund för allt som berör varumärket – organisationen, verksamheten och kommunikationen.

Fredriksdal är inte bara en vacker anläggning full av kultur, natur och djur för dig som vill koppla av eller koppla på. Vi är också en plats för både eftertankar och framåtblickar. Välkommen till Fredriksdal. Till dåtiden, nutiden och framtiden.

”Geta och Martin samlade på ett otroligt fint sätt ihop vår mångfacetterade verksamhet och våra många tankar om besöksmålet Fredriksdal museer och trädgårdar. Tillsammans formulerade vi vårt varumärke så att vi hittade oss själva – utan att hitta på.”
– Hans Bergfast, verksamhetschef för Helsingborgs museer

Gothia Kompetens

04 nov 2021 Skriven av Geta Kroon
Kroon & Nordlinder - Varumärkesutveckling - Gothia Kompetens - Logotyp

Varumärkesplattform, kommunikationskoncept, grafisk identitet, kommunikationsstrategi och internseminarium.

En bättre dag på jobbet!

Sedan starten 1951 har Gothia Kompetens succesivt utvecklats från att vara ett traditionellt förlag till att erbjuda konferenser, utbildningar och digitala tjänster. Inför namnbytet från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens fick vi i uppdrag att hjälpa till med att sätta grunden för ytterligare framgångar – i form av varumärkesplattform, kommunikationskoncept, kommunikationsstrategi och ny profil.

Tillsammans med representanter från företagets olika verksamhetsområden resonerade vi oss igenom och tog beslut om idé och varumärkeslöfte, målgrupper och positionering, vision och vägledande principer, huvudbudskap och underliggande argument. Innehållet i plattformen låg sedan till grund för utveckling av ny logotyp och grafisk identitet, liksom för konceptet ”En bättre dag på jobbet”.

Gothia Kompetens är kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar inom förskola, skola, vård och omsorg. Ett lärande som utvecklar både verksamheter och människorna i dem – för en bättre dag på jobbet.

”Kroon & Nordlinder hade en fantastisk förmåga att sätta sig in och bottna i just vårt bolag och affär. På så vis skapades trygghet bland kollegor under hela varumärkesprocessen. Med sin professionella pedagogiska vägledning och diskussioner gick vi från klarhet till klarhet i våra problemställningar och uppnådde ett resultat som överträffade vår förväntan!”
– Hilda Widaeus, marknadschef och Bo Westerdal, VD, på Gothia Kompetens AB

Åke Sundvall

31 mar 2019 Skriven av marlon
Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling - Uppdrag Åke Sundvall

Varumärkesplattform, konceptutveckling, kommunikationsstrategi, internseminarium och produktion.

Byggt av omtanke!

Familjeföretaget Åke Sundvall har byggt och tagit hand om hus i tre generationer. För att kunna ta ytterligare kliv i utvecklingen bestämde de sig för att idén och kulturen – allt det som ”satt i väggarna” – skulle formuleras och dokumenteras i en varumärkesplattform.

Utifrån denna tog vi också fram en kommunikationsstrategi och kommunikationskonceptet ”Byggt av omtanke” som speglar företagskulturen både internt och externt. Konceptet har legat till grund för all kommunikation och stärkt företagets idé och position på marknaden.

Ända sedan starten 1942 har familjen Åke Sundvall, med personligt engagemang och kvalitet som ledstjärna, tagit hand om och byggt hus som håller länge, sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas.

”Getas och Martins metodik kring varumärkesutveckling är engagerande och tydlig vilket gör att vi på ett enkelt sätt kopplar ihop våra värderingar, vår affärsidé och vår vision med varumärket. Nu arbetar vi mer strukturerat med dessa frågor och de har också fått en annan innebörd hos flertalet av medarbetarna på företaget.”
– Hanna Lindskog, VD på Åke Sundvall Byggnads AB

Svensk sjuksköterskeförening

31 mar 2019 Skriven av marlon
Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling - Uppdrag Svensk Sjuksköterskeförening

Varumärkesplattform, konceptutveckling, kommunikationsstrategi, internseminarium och produktion.

Svensk sjukvård behöver omvårdnad!

Svensk sjuksköterskeförening är en professionsförening med över 50 000 sjuksköterskor som medlemmar. Trots att föreningen har funnits i över 100 år har det saknats en varumärkesplattform som definierar den rätta känslan och för vem man ska vara känd för vad.

Utifrån den plattform som togs fram utvecklade vi också en kommunikationsstrategi som i sin tur ledde till föreningens största kommunikationsinsats någonsin – ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad”. En kampanj med målet att öka kunskapen om omvårdnadens betydelse för patienter och närstående. 

Det primära syftet med insatsen var att väcka och underhålla debatten om omvårdnadens (och därmed sjuksköterskans) betydelse för kvalitet och patientsäkerhet i svensk sjukvård. Det sekundära syftet var att placera Svensk Sjuksköterskeförening på vårdkartan, både i de egna leden och gentemot beslutsfattare.

”Geta och Martin har med sin stora kreativa och strategiska erfarenhet bidragit till insikter och lett varumärkesprocessen i mål. Plattformen är konkret, välformulerad och lätt att använda. Men framförallt så känner medarbetare och förtroendevalda igen sig och det bidrar till viljan att använda plattformen i kommunikationen.”
– Jon Landquist, tidigare informationsansvarig på Svensk sjuksköterskeförening

Läkarjouren

31 mar 2019 Skriven av marlon
Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling - Uppdrag Läkarjouren

Varumärkesplattform, konceptutveckling, kommunikationsstrategi, internseminarium och produktion.

Originalet sedan 1989

Läkarjouren är Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag. De startade sin verksamhet innan begreppet ens fanns. När vi kom i kontakt med företaget saknades en tydlig varumärkesplattform och det fanns ett stort behov av att hålla ihop kommunikationen och spegla företagets idé och värden.

I nära samarbete med företagets grundare och ledningsgrupp arbetade vi fram en varumärkesplattform som tydligt uttryckte företagets verksamhetsidé, vision och positionering på marknaden. Utifrån plattformen skapades också kommunikationskonceptet ”Tillsammans för en bättre vård”, vilket i sin tur färgade en mängd kommunikationsenheter, däribland en helt ny webbplats och låg till grund för en uppdaterad grafisk identitet.

Läkarjouren ser sig som ett komplement till den befintliga vården, en viktig pusselbit för att löftet om en god och jämlik vård ska kunna hållas. Sedan 1989 har de bedrivit vårdbemanning utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor.

”Martin och Geta har satt sig in i och haft stor förståelse för oss och våra utmaningar. I arbetet med varumärkesplattform och ny grafisk profil har de guidat oss genom hela processen på ett mycket professionellt och strukturerat sätt.” 
– Annika Högström, styrelseordförande och grundare Läkarjouren i Norrland AB