Varumärkesutveckling - Kroon & Nordlinder - Idé

Idé

Med oss som processledare kan du och dina kollegor ta fram och utveckla en varumärkesplattform både snabbare och bättre än många konsulter har förutsättningar att få till på egen hand.

En tydlig process

När vi startade vår idé ”Workshops i varumärkesutveckling” 2014 gjorde vi det för att vi såg många uppdragsgivares behov av att kunna köpa en abstrakt produkt på ett enkelt och smidigt sätt. Utan att det ska ta för mycket tid och pengar i anspråk. Vi ville dessutom kunna beskriva processen och resultatet av den på ett tydligt och transparent sätt.

Genom att förpacka en serie workshops där ni – utifrån beprövade modeller och teorier, och med oss som processledare – får resonera er fram till varumärkets löfte, positionering, vision och andra fundamentala delar, lyckas vi undvika att varumärket ”kidnappas” av konsulter som vi själva. Vår idé är att låta er som kan varumärket bäst vara med och utveckla det.

Tack vare en genomarbetad varumärkesplattform framtagen utifrån era egna villkor får ni förutsättningar att själva ta hand om och utveckla varumärket. Verklig och bestående förändring kommer som bekant inifrån.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte

Så går det till

I workshops arbetar vi tillsammans fram innehållet i varumärkesplattformen utifrån ett antal givna rubriker enligt vår metodik. Vi gör varumärkesövningar, ser över varumärkeslöftet, resonerar kring positionering och vision, diskuterar målgrupper, budskap och argument samt tar fram strategiska riktlinjer.

Ett antal nyckelpersoner från organisationen utgör arbetsgrupp som deltar i arbetet och delar med sig av kunskap, erfarenheter och idéer. Vi ger er metoderna, leder diskussionerna, dokumenterar innehållet och formulerar budskapen. Mellan våra workshops arbetar vi och i viss mån även ni på egen hand, fortfarande under vår handledning.

Tack vare workshopformatet blir ni mer engagerade i och får större förståelse för innehållet i plattformen, vilket i sin tur ökar chanserna att strategin och riktlinjerna verkligen genomförs. Vi lär känna varumärket på plats vilket gör att innehållet blir relevant och på riktigt. Eftersom olika frågeställningar kan diskuteras direkt går det snabbare och blir mer kostnadseffektivt. Och det underlättar sedan att gå från ord till handling.

Hitta! Hitta inte på

Ett strategiskt varumärkesarbete handlar om att hitta, inte att hitta på. Tillsammans söker vi upp det som redan finns och är bra. Vi förtydligar, förädlar, gör det attraktivt och kommunicerbart. Varför uppfinna hjulet när det kanske snarare handlar om att byta däck och fylla i ny luft?

Vad har ni som gör er relevanta och intressanta för kunder eller medlemmar, medarbetare och andra intressenter och samarbetspartners? Hur gör ni nytta och tillför mening? Vilket blir värdet för era kunder, medlemmar och medarbetare? Hur kan ni kommunicera det på ett sätt som berör och gör skillnad?

En varumärkesplattform skapar tydlighet och strategisk riktning för att utveckla såväl verksamheten som organisationen och kommunikationen, både internt och externt. Ni får veta för vem ni utgör det bästa valet.

En viktig utgångspunkt

Idén med Workshops i varumärkesutveckling kom ur vår insikt om att vissa varumärkesplattformar ofta blir svårförståeliga och långa dokument som hamnar i bokhyllan när arbetet är klart. Men det är då, med en tydlig plattform som grund, det verkliga arbetet börjar.

En annan insikt är att många företag och organisationer i brist på en bra varumärkesplattform, också brister i sin förmåga att förklara för exempelvis kommunikationskonsulter vad varumärket är och står för. Den otillräckliga briefen kan göra att konsulten drar iväg på eget håll istället för att hålla sig till det ramverk som är relevant för uppdraget, branschen, målgruppen och budskapen.

Otillräckliga och svagt förankrade briefer gör dessutom att kommunikationsbyråer behöver lägga lika lång tid (eller mer) på att förankra och sälja in sina idéer och lösningar, som på att ta fram och utforma dem. Tid som borde läggas på kreativt arbete.

Vi sitter nära. Men inte i knäet

Det är viktigt att vara överens vad gäller mål, syfte och ambitioner. Därför börjar vi alltid med att tillsammans definiera varumärkets utmaningar, anledningen till varför vi går igenom processen, liksom vad vi gemensamt vill få ut av den. En stabil struktur och tydliga mål är ett bra stöd för att få varumärket dit du vill.

En organisation som genomför ett strategiskt varumärkesarbete tillsammans med oss gör det i nära samarbete. Samtidigt använder vi oss av det faktum att vi står utanför organisationen och kan tillföra något extra. Att vi genomfört liknande processer för ett stort antal andra organisationer och varumärken har gett oss erfarenheter som gör att vi snabbt kan se samband, dra slutsatser och göra analyser.

Vår metodik passar de flesta oavsett organisationsform, storlek och bransch. Det viktiga är att det finns en vilja till förändring samt lust och engagemang internt att genomföra processen.

Ta del av andras röster

Om vår syn på varumärken och kommunikation

Ta kontakt

Varumärkesutveckling - Hitta! Hitta inte på

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners