Idé

Låt inte konsulten kidnappa varumärket!

Med oss som processledare kan du och dina kollegor ta fram och utveckla en varumärkesplattform på egen hand, både snabbare och bättre än många konsulter har förutsättningar att få till. Och det finns fler fördelar.

Ett engagemang som smittar

Tack vare workshop-formatet blir du mer engagerad i och får större förståelse för plattformen, vilket i sin tur ökar chanserna att ni lever upp till och genomför innehållet och riktlinjerna. Vi lär känna varumärket på plats vilket gör att innehållet blir relevant och på riktigt. Eftersom olika frågeställningar kan diskuteras direkt går det mycket snabbare. Och snabbare är i det här fallet faktiskt billigare.

Det som krävs är ett större engagemang från er som uppdragsgivare. Men ett varumärke utan engagemang har heller inte särskilt goda förutsättningar att utvecklas.

Insikt och utsikt

Idén med Workshops i varumärkesutveckling kom ur vår insikt om att varumärkesplattformar lätt tenderar att bli svårförståeliga och långrandiga dokument som just därför hamnar i bokhyllan när arbetet är klart. Men det är då, med en tydlig plattform som grund, det verkliga arbetet med kommunikationen börjar.

En annan insikt är att många företag och organisationer i brist på en bra varumärkesplattform, också brister i sin förmåga att förklara för kommunikationskonsulter vad varumärket är och står för. Den otillräckliga briefen gör att konsulten drar iväg på sitt eget håll istället för att hålla sig till det ramverk som är relevant för uppdraget, branschen, målgruppen och budskapen.

Vi sitter nära. Men inte i knäet.

En organisation som genomför ett strategiskt varumärkesarbete tillsammans med oss gör det i nära samarbete. Och vi börjar med att tillsammans definiera anledningen till varför vi går igenom processen, liksom vad vi gemensamt vill få ut av den. En stabil struktur och tydliga mål är ett bra stöd för att få varumärket dit du vill.

Samtidigt använder vi oss av det faktum att vi står utanför organisationen och kan tillföra det lilla extra. Att vi genomfört liknande processer för ett stort antal andra organisationer och varumärken gör att vi kan dela med oss av en mängd olika erfarenheter. Och snabba upp processen.

Vår metodik passar de flesta oavsett organisationsform, storlek och bransch. Det viktiga är att det finns en vilja till förändring samt lust och engagemang att genomföra processen internt. Därför föredrar vi att jobba tillsammans med dem som har ansvar för varumärkets utveckling.

Läs mer om våra uppdragsgivare >>

Har du vad som krävs? >>

Ring eller mejla så berättar vi mer om vårt sätt att arbeta >>