”Kroon & Nordlinders process och metodik imponerade stort på oss. Hur de med säker hand lotsade oss genom alla steg i processen och i arbetet med att ta fram vår varumärkesplattform.”

– Anna Rosenlund, marknads- och kommunikationschef, Britt-Marie Stafhammar, projektledare affärsutveckling och Jonas Nilsson, chef direktaffär företag på Svedea

Referenser

Vår metodik passar de flesta oavsett organisationsform, storlek och bransch. Det viktiga är att det finns en vilja till förändring samt lust och engagemang internt att genomföra processen. Därför föredrar vi att jobba tillsammans med dig och dem som har ansvar för varumärkets utveckling.

Exempel på uppdrag

Sedan vi startade idén med Workshops i varumärkesutveckling 2014 har vi genomfört uppdrag för en stor mängd olika uppdragsgivare. Ofta har det handlat om att skapa varumärkesplattformar, utveckla kreativa koncept och ta fram kommunikationsstrategier, i många fall har vi gått vidare med att ta fram grafiska identiteter och webbplatser. För några har vi dessutom arbetat med innehållsproduktion.

Här kan du läsa lite mer om några av våra uppdrag.

Röster från uppdragsgivare

”Martin och Geta har satt sig in i och haft stor förståelse för oss och våra utmaningar. I arbetet med varumärkesplattform och ny grafisk profil har de guidat oss genom hela processen på ett mycket professionellt och strukturerat sätt.”

– Annika Högström, styrelseordförande och grundare Läkarjouren i Norrland AB

”Getas och Martins metodik kring varumärkesutveckling är engagerande och tydlig vilket gör att vi på ett enkelt sätt kopplar ihop våra värderingar, vår affärsidé och vår vision med vårt varumärke. Nu arbetar vi mer strukturerat med dessa frågor och de har också fått en annan innebörd hos flertalet av medarbetarna på företaget.”

– Hanna Lindskog, VD på Åke Sundvall Byggnads AB

”Vi samarbetade med Geta och Martin när vi uppdaterade och kompletterade HSBs varumärkesplattform och kommunikationsstrategi. Samarbetet var värdefullt för oss, eftersom vi fick lika professionell som engagerad vägledning i arbetet. Dessutom hade vi roligt under arbetet, det gillar vi!”

– Maria Isacsson, dåvarande marknads- och kommunikationschef på HSB

”Geta och Martin samlade på ett otroligt fint sätt ihop vår mångfacetterade verksamhet och våra många tankar om besöksmålet Fredriksdal museer och trädgårdar. Tillsammans formulerade vi vårt varumärke så att vi hittade oss själva – utan att hitta på.”

– Hans Bergfast, verksamhetschef för Helsingborgs museer

”Geta och Martin visade genuint intresse och engagemang för vår organisation och såg verkligen vår potential. De var lyhörda och förstående inför våra utmaningar – samtidigt som de inte var rädda för att ifrågasätta och utmana gamla strukturer. Alla i vår organisation har uppskattat samarbetet och orden ”De fattar grejen!” har varit ett återkommande tema.”

– Molly Giacone, kommunikatör på Junis (Barnens organisation / IOGT-NTO)

”Kroon & Nordlinder hade en fantastisk förmåga att sätta sig in och bottna i just vårt bolag och affär. På så vis skapades trygghet bland kollegor under hela varumärkesprocessen. Tack vare deras professionella, pedagogiska vägledning och våra diskussioner gick vi från klarhet till klarhet i våra problemställningar och uppnådde ett resultat som överträffade vår förväntan.”

– Bo Westerdahl, VD och Hilda Widaeus, marknadschef på Gothia Kompetens AB

”Styrkan i Getas och Martins arbetssätt är deras förmåga att leda oss till att själva hitta essensen och vägen framåt för vår varumärkes- och kommunikationsutveckling. De lever efter sin egen devis om ”att hitta, och inte att hitta på”. Därmed blir startsträckan mellan plattform och konkreta kommunikationsinsatser rätt kort. De har också varit måna om att engagera alla berörda roller i processen, något som hjälpt oss som kansli att kraftsamla framåt.”

– Christine Cars-Ingels, Generalsekreterare Riksförbundet HjärtLung

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners