Varumärkesutveckling - Kroon & Nordlinder - Workshops i varumärkesutveckling

Drar försäljning och kommunikation åt olika håll?

Osäker på vad målgruppen vet, tycker och känner?

Är ni inte riktigt överens om varumärkets rätta känsla?

Svårt att skapa ordning i varumärkeshierarkin?

Svårt att formulera idé, löfte och vision?

Har ni olika syn internt på varumärket?

Vet ni inte för vem ni vill vara kända för vad?

Brister kunskapen i organisationen?

Saknar ni tydliga mål?

Undrar ni vilka ni är, vart ni ska och hur ni tar er dit?

Vi processleder företag och organisationer i arbetet med att ta fram stabila varumärkesplattformar, kreativa koncept och vägledande kommunikationsstrategier. I workshopformat.

Hitta! Hitta inte på.

Workshops i varumärkesutveckling

Ett strategiskt arbete med varumärkesutveckling handlar om att hitta, inte att hitta på. I workshopformat tillsammans med våra uppdragsgivare resonerar vi kring utmaningar och mål, idé och löfte, positionering och målgrupper, vision och vägledande principer, budskap och argument.

Resultatet blir en stabil varumärkesplattform som utgör ett både strategiskt och praktiskt verktyg för långsiktig utveckling av organisation, verksamhet och kommunikation.

Utifrån innehållet i varumärkesplattformen utvecklar vi kreativa koncept och vägledande kommunikationsstrategier, men även grafiska identiteter, webbplatser och internutbildningar.

Läs mer om våra konsulttjänster

Låt inte konsulten kidnappa varumärket

Den egna organisationen känner varumärket bäst. Här finns kunskap om erbjudandet, branschen, målgrupper och mycket mer. Därför är det dumt att lägga hela ansvaret för utvecklingen av det hos konsulter. Vår idé är att låta er som verkligen kan varumärket vara med och utveckla det.

Med oss som processledare kan du och dina kollegor ta fram och utveckla en varumärkesplattform både snabbare och bättre. Tillsammans tar vi vara på varandras olika erfarenheter, idéer och kompetenser. Och skapar både samsyn och förankring under resans gång.

Läs mer om vår idé

Think inside the box!

Med ett tydligt visuellt och verbalt ramverk som speglar innehållet i varumärkesplattformen, ökar möjligheterna att styra kommunikationen dit du vill, med hjälp av både kreativitet och kontinuitet. Det underlättar för både dig som avsändare och dina mottagare. Våga tänka innanför boxen. Se bara till att boxen är den rätta.

Ta del av några exempel

Vi delar med oss av kunskap

Som vana föreläsare och pedagoger erbjuder vi inspirerande och kunskapshöjande föreläsningar och utbildningar om varumärken och kommunikation. För en utvald grupp eller för hela organisationen. Från ett par timmar till en heldag, vid ett tillfälle eller flera. Analogt eller digitalt. Möjligheterna är många.

Läs mer om våra utbildningar
Varumärkesutveckling - vem bryr sig

Om vår syn på varumärke och kommunikation

All kommunikation bör utgå från mottagarens villkor – erfarenhet, kunskap, förmåga, intresse, vilja och andra förutsättningar – att ta den till sig. Om vem som bryr sig, hur och varför, kan du läsa i vår bok.

Läs mer

Exempel på uppdragsgivare och samarbetspartners